STOCKHOLMS HANDIKAPPRIDKLUBB

Ridning/Körning

Vad vi gör.

Våra ridtider och annat om oss.

Ridtider på Ågesta Ridskola: (Dock ej när skolorna har sommar- och vinterlov) Barngrupper Lördagar kl 12,15-13,15 och kl 13,45-14,45.

 

Ungdoms-och vuxengrupper Lördagar kl 11,00-12,00 och kl 13,00-14,00 Körgrupper (Lördagar 10,00-11,00 och 11,00-12,00 vid tjänlig väderlek.) Tills vidare ingen körning på grund av att vår körhäst inte är i tillräckligt bra författning för lektionskörning.

 

Medhjälpare: Stockholms handikappridklubb kan erbjuda Dig som är hästkunnig (kan sadla m.m) en stimulerande aktivitet några timmar på helgerna. Verksamheten bygger på frivilliginsatser och vi behöver bli fler som kan hjälpas åt att ge funktionshindrade möjlighet till en aktiv fritid. Hör av dig till någon av oss i styrelsen och anmäl ditt intresse. Vårt enda krav utöver hästkunskap är att du är positiv och hjälpsam. Handikappledarutbildning kan erbjudas till den som är intresserad att vara med i vår verksamhet.