STOCKHOLMS HANDIKAPPRIDKLUBB

Ridning/Körning

Föreningsinfo

 

 

Här kommer vi att skriva in information angående klubbens aktuella verksamhet.

 

 

Stipendiater: Kristinas Minne 2017. Redovisas i Fotogalleriet

 

 

Verksamhetsplan 2016

 

Lektionsridning

                                                                         4 grupper har lektionsridning på lördagar.

                                                                          2 barngrupper på

                                                                          ponny och häst och 2 vuxengrupper.

Extra ridtid

 

Longering på ponny den 27 februari

Caprilli (dressyr och hoppning) på häst den 19 mars

En aktivitet på ponny och en aktivitet på häst under höstterminen

 

Läger

 

Week-end läger på Nybygget i maj

Dagridläger för ponny på Ågesta Ridskola i juni

 

Tävlingar

 

KM i dressyr på ponny och häst den 23 april

KM i Handy Horse på ponny och häst under höstterminen

 

Övrigt

 

Kurs Grönt kort för ryttare

Styrelsen planerar en utflykt under höstterminen

Julfest i december

 

 

Årsmötet 2016

Detta hände bland annat på årsmötet 2016.

Monica Göbl avgick som ordförande, och blev istället ledamot i styrelsen. Anna-Karin Nordström valdes att efterträda Monica som ordförande för klubben.

2015 års stipendiater till "Kristnas Minne", blev Från ponnygruppen Linus Lundgren och från hästgruppen Linn Hägglund.

 

Stödjande medlem upphör som begrepp, den som önskar lämna ett bidrag till klubben och dess verksamhet kan bidra med valfritt belopp, skriv "Medlemsstöd" på inbetalningen.

För att ha en röst på årsmötet måste man vara medlem i SHRK.

VILL DU STÖDJA KLUBBENS VERKSAMHET, KAN DU SÄTTA IN VALFRITT BELOPP PÅ KLUBBENS BANKGIROKONTO 620-9803 MÄRK INBETALNINGEN MED "MEDLEMSSTÖD".

 

Medlemmsavgiften inkluderar en försäkring  från ridsportförbundet. Information om försäkringen se vår hemsida www.stockholmshandikappridklubb.n.nu/Hem (-startsida). För stödjande medlemmar ingår ingen försäkring.

Sammandrag av ridsportförbundets försäkring för sina medlemmar.

/sv-ridsportforbundets-olycksfallsforsakring-001.jpg