STOCKHOLMS HANDIKAPPRIDKLUBB

Ridning/Körning

Föreningsinfo

 

 

 

 

Här kommer vi att skriva in information angående klubbens aktuella verksamhet.

 

 

VIKTIG INFORMATION

till våra medlemmar, ryttare, föräldrar/vårdnadshavare

SHRK erbjuder ridning i grupp för ryttare med funktionsvariation. 2 grupper för barn/ungdomar som rider ponny och 2 grupper ungdomar/vuxna som rider häst. Sedan tidigt 1980-tal är vår verksamhet förlagd till Ågesta Ridskola. Vi hyr 10 ponnier och 10 hästar till varje grupp enligt avtal. Ridningen sker till största delen i ridhus. Under vår och höst har vi möjlighet att rida ut i denna vackra natur i ridskolans omedelbara närhet.

 

Vi tilldelas ponnier/hästar (P/H) av ridskolan. Säkerheten för våra ryttare, medhjälpare och P/H är viktig och avgörande. Tillgång på lämpliga P/H avgörs av ridskolan som har bästa kunskapen om var och en av P/H och deras möjlighet att utföra sitt arbete med olika ryttare. Dialog sker mellan ridskolan och våra instruktörer.

 

Under senare år har hästmaterialet ändrats och många av de P/H som fungerat utmärkt och varit stabila finns inte längre med oss. Det finns många P/H i stallet men flertalet av dessa har inte bedömts som lämpliga för oss. P/H är pigga och kan busa på ett sätt som flertalet av våra ryttare inte kan hantera.

 

Ponnygrupperna är avsedda för barn/ungdom. För att rida ponny har ridskolan slagit fast att ryttare får vara max 170 cm lång och väga max 65 kg. Det gäller för de största ponnierna D-ponny eller de hästar som endast går som ponny för att de endast ska bära lätta ryttare. Sedan är vikten i fallande skala beroende av ponnys storlek.

 

D-ponny max vikt 65 kg och längd max 170 cm. De finns utrymme för max 2 ekipage i respektive grupp.

C-ponny max vikt 55 kg, max 4 ekipage i respektive grupp.

B-ponny max vikt 40 kg.

 

Hästgrupperna är avsedda för ungdom/vuxna med max vikt 90 kg, max 2 ekipage per grupp och resterande ryttare max 80 kg.

 

Detta innebär att vi behöver se över våra grupper och vi börjar med att ta in längd och vikt på våra ryttare. De nämnda förutsättningarna kommer att utgöra grund för gruppindelning tillsammans med övriga kriterier som nu gäller och kommer att tillfullo gälla fr o m höstterminen 2019.Samtliga ryttare ska fylla i vikt och längd inför höstterminen 2020
så vi kan se över våra olika grupper, både barn- och vuxengrupperna.
Styrelsen/Anita Klaar

 

Stockholms Handikappridklubb

Nedanstående fyra uppgifter, måste delges klubben genom Anita Klaar


 1.NAMN

 2.VIKT

 3.LÄNGD

 4. Skiv vilken av  grupperna du rider idag:


12.45-13.45 Barngruppen
14.00-15.00 Barngruppen
11.00-12.00 Vuxengruppen
13.00-14.00 Vuxengruppen
Maila till anita.e.klaar@telia.com eller skicka SMS till tfn 070 873 1948 senast veckan innan ridningen börjar i höst.

Första riddag är den 15 augusti 2020

 

                                                          Med vänlig hälsning

                                                          Styrelsen gm Anna-Karin

 

 

Stipendiater: Kristinas Minne 2017. Redovisas i Fotogalleriet

 

 

Verksamhetsplan 2016

 

Lektionsridning

                                                                         4 grupper har lektionsridning på lördagar.

                                                                          2 barngrupper på

                                                                          ponny och häst och 2 vuxengrupper.

Extra ridtid

 

Longering på ponny den 27 februari

Caprilli (dressyr och hoppning) på häst den 19 mars

En aktivitet på ponny och en aktivitet på häst under höstterminen

 

Läger

 

Week-end läger på Nybygget i maj

Dagridläger för ponny på Ågesta Ridskola i juni

 

Tävlingar

 

KM i dressyr på ponny och häst den 23 april

KM i Handy Horse på ponny och häst under höstterminen

 

Övrigt

 

Kurs Grönt kort för ryttare

Styrelsen planerar en utflykt under höstterminen

Julfest i december

 

 

Årsmötet 2016

Detta hände bland annat på årsmötet 2016.

Monica Göbl avgick som ordförande, och blev istället ledamot i styrelsen. Anna-Karin Nordström valdes att efterträda Monica som ordförande för klubben.

2015 års stipendiater till "Kristnas Minne", blev Från ponnygruppen Linus Lundgren och från hästgruppen Linn Hägglund.

 

Stödjande medlem upphör som begrepp, den som önskar lämna ett bidrag till klubben och dess verksamhet kan bidra med valfritt belopp, skriv "Medlemsstöd" på inbetalningen.

För att ha en röst på årsmötet måste man vara medlem i SHRK.

VILL DU STÖDJA KLUBBENS VERKSAMHET, KAN DU SÄTTA IN VALFRITT BELOPP PÅ KLUBBENS BANKGIROKONTO 620-9803 MÄRK INBETALNINGEN MED "MEDLEMSSTÖD".

 

Medlemmsavgiften inkluderar en försäkring  från ridsportförbundet. Information om försäkringen se vår hemsida www.stockholmshandikappridklubb.n.nu/Hem (-startsida). För stödjande medlemmar ingår ingen försäkring.

Sammandrag av ridsportförbundets försäkring för sina medlemmar.

/sv-ridsportforbundets-olycksfallsforsakring-001.jpg