STOCKHOLMS HANDIKAPPRIDKLUBB

Ridning/Körning

Ponny/Häst-ridning

Ridtiden för ridning i blandade gruppen, är 13.45-14.45, efter barngruppen, som rider 12,15-13,15, men med mellanliggande lunchpaus.

 Se även Ponnygruppens info.